Badania kamerą termowizyjną – Piaseczno

Jeżeli potrzebujesz badania termowizyjnego na terenie województwa mazowieckiego, to doskonale trafiłeś! Badania za pomocą kamery termowizyjnej pozwalają zbadać izolację termiczną budynku, poprawność montażu stolarki okiennej, działanie instalacji ogrzewania podłogowego i nie tylko. Dzięki niemu możliwe jest wskazanie miejsc, w których straty ciepła są największe, a także ustalenie przyczyn takiego stanu rzeczy. Eliminacja tego typu wad pozwala realnie zmniejszyć rachunki za ogrzewanie mieszkania czy też domu.

Do badań Pink Helmet wykorzystuje jedną z najlepszych kamer termowizyjnych dostępnych na rynku Bosch GTC 400 C.

Badanie przegród budynku

Zgodnie z normą PN-EN 13187 podczas badania budynku kamerą termowizyjną bardzo ważne są warunki panujące na zewnątrz oraz wewnątrz:

  • różnica temperatur powinna mieścić się w przedziale około 15-20°C pomiędzy temperaturą zewnętrzną a wewnętrzną w budynku;

  • wysokie zachmurzenie (duże nasłonecznienie przegród zewnętrznych może zniekształcać wyniki badań);

  • małe wahania temperatur zewnętrznych w ciągu kilku godzin przed badaniem oraz podczas samego badania (duże wahania mogą zniekształcić wyniki).

Z obserwacji wynika również, że aby uzyskać jak najbardziej wiarygodne dane, budynek w czasie wykonywania badania i kilka godzin przed powinien:

  • nie być nagrzewany (wyłączone grzejniki, instalacja ogrzewania podłogowego), aby uniknąć wzrostu temperatur na przegrodach w obrębie źródeł ogrzewania;

  • nie być wietrzony – okna i drzwi powinny być szczelnie zamknięte, aby uniknąć spadku temperatury w obrębie tych przegród;

  • mieć standardową wilgotność – warto zrezygnować z rozwieszania mokrego prania czy też innych czynności zwiększających wilgotność powietrza.

Wnioski z badania mogą być przekazane ustnie lub w formie uproszczonego raportu, w którym umieszcza się zdjęcia oraz opis.

Na potrzeby spraw sądowych oraz innych postępowań konieczne jest wykonanie raportu pełnego zgodnie z zapisami normy PN-EN 13187.

Badanie instalacji ogrzewania podłogowego

Badanie instalacji ogrzewania podłogowego może być wykonane niezależnie od pory roku oraz warunków atmosferycznych. Konieczne jest jedynie włączenie ogrzewania podłogowego około 1 h przed zaplanowanym badaniem, aby podczas kontroli instalacja była w pełni rozgrzana.

Badanie innych elementów kamerą termowizyjną

Zakres termografii jest dość szeroki, więc jeżeli potrzebujesz innego badania, napisz lub zadzwoń.

Jak działa nasza kamera termowizyjna?

Kamera termowizyjna to urządzenie, które rejestruje promieniowanie podczerwone emitowane przez różne obiekty. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie obrazu termicznego, który pokazuje rozkład temperatur na badanej powierzchni. Urządzenie to jest niezwykle przydatne w diagnostyce budowlanej, ponieważ pozwala na szybkie wykrycie miejsc, gdzie dochodzi do utraty ciepła, co jest szczególnie ważne w kontekście efektywności energetycznej budynków. Analiza obrazu termicznego pozwala na precyzyjne zlokalizowanie problemów. Jest to nieocenione przy planowaniu prac remontowych, wykończeń wnętrz czy ocenie jakości wykonania izolacji. Dzięki temu narzędziu można również monitorować stan techniczny instalacji i urządzeń, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu użytkowania obiektów.

W jakim celu przeprowadzamy badania kamerą termowizyjną?

Badania kamerą termowizyjną są przeprowadzane w celu diagnozowania stanu technicznego budynków i instalacji. Są one niezbędne do wykrywania problemów, takich jak mostki termiczne, nieszczelności, czy defekty izolacji, które mogą prowadzić do znacznych strat energii. Dzięki tym badaniom możliwe jest nie tylko zidentyfikowanie miejsc wymagających interwencji, ale również ocena skuteczności wykonanych już prac remontowych czy izolacyjnych. Badania termowizyjne są również wykorzystywane do kontroli jakości nowo wybudowanych obiektów, co jest szczególnie ważne w kontekście zapewnienia wysokiej efektywności energetycznej i komfortu termicznego budynków.

Cennik:

Badanie kamerą termowizyjną przegród budynku – od 400 zł

Badanie kamerą termowizyjną instalacji ogrzewania podłogowego – od 200 zł

Przygotowanie uproszczonego raportu z badań – 150 zł

Przygotowanie pełnego raportu z badań – 400 zł

O chęci otrzymania raportu z badań należy poinformować przed rozpoczęciem badań kamerą termowizyjną.

W przypadku co najmniej 4 zleceń na danej inwestycji/osiedlu w jednym terminie oferuję rabaty od 20%.