Drenaże

Systemy drenażowe stosuje się zarówno w przypadku konieczności odwodnienia gruntów np. w przypadku płytko osadzonego zwierciadła wód podziemnych jak również w przypadku konieczności ukierunkowania spływu wód opadowych w głąb gruntu i ich rozsączania lub magazynowania.

Odwodnienie konieczne jest przede wszystkim w przypadku występowania na terenie naszej nieruchomości gruntów słabo przepuszczalnych lub nieprzepuszczalnych. Prace te powinno się wykonywać na samym początku przed rozpoczęciem prac wykończeniowych. Do gruntu mogą być odprowadzane wody opadowe z połaci dachowych lub wody opadowe z powierzchni terenu.

Poniżej został przedstawiony schemat przykładowego rozwiązania odprowadzania wód opadowych z połaci dachowych.

Woda opadowa jest kierowana przez rurę spustową do studzienki rozprowadzającej, która ma za zadanie przechwytywać również zanieczyszczenia stałe np. liście. Następnie za pomocą rury pełnej woda kierowana jest do zbiornika pełniącego również funkcję studzienki rewizyjnej i odpowietrzającej. Następnie woda jest rozsączana w gruncie za pomocą rury drenażowej.

Na poniższym przykładowym schemacie przedstawiono przekrój gruntu z wykonanym odwodnieniem.

Rura drenarska otoczona jest warstwą żwiru, który ma za zadanie zwiększyć porowatość gruntu i zwiększyć tym samym filtrację wód do gruntu. W celu zapobiegania „zapychania się porów” pomiędzy kawałkami żwiru gruntem rodzinnym na skutek podmywania stosuje się geowłókninę.

Zarówno warstwa żwiru jak głębokość posadowienia rury drenarskiej zależy od warunków geotechnicznych na danym terenie.

Świetnym rozwiązaniem, w duchu „Zero Waste” jest zastosowanie zbiornika magazynującego wodę opadową wraz z pompką w celu podlewania roślinności w ogrodzie.

Prace realizujemy w Warszawie, Piasecznie oraz okolicach. Jeżeli masz problem ze stojącą wodą na swojej działce skontaktuj się z Pink Helmet 😉