Świadectwa energetyczne – Piaseczno

Świadectwo energetyczne budynku to dokument sporządzany na podstawie oceny energetycznej obiektu, polegającej na obliczeniu zapotrzebowania domu na energię potrzebną do: ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody, a także klimatyzacji i oświetlenia. Na tej podstawie można określić, czy budynek zużywa dużą ilość nieodnawialnych źródeł energii. Jeżeli tak, można zaproponować modernizacje, które mają na celu nie tylko ograniczyć zużycie, ale również zmniejszyć rachunki za ogrzewanie i prąd.

Od 28 kwietnia 2023 r. w związku z nowelizacją ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz Prawa budowlanego obowiązek posiadania świadectwa energetycznego budynku będzie dotyczył każdego obiektu wynajmowanego, sprzedawanego lub nowo budowanego. Termin ważności świadectwa charakterystyki energetycznej wynosi 10 lat lub krócej, jeżeli w budynku zostały zmienione elementy mające wpływ na ocenę – np. zostało wymienione źródło ogrzewania, okna itp.

W związku z zaostrzeniem przepisów prawnych warto skorzystać z rzetelnego wykonawcy opracowania, który ma wiedzę na temat oceny charakterystycznej budynku.

Jakie informacje zawiera świadectwo energetyczne?

Dokument ten zawiera szczegółowe dane dotyczące izolacji termicznej, systemów grzewczych i wentylacyjnych, a także ocenę ogólnego stanu technicznego budynku pod kątem jego zdolności do utrzymania ciepła. Świadectwo energetyczne dostarcza również informacji o emisji CO2, co jest kluczowe dla oceny wpływu budynku na środowisko.

Dlaczego warto skorzystać z oferty Pink Helmet?

Firma ma ubezpieczenie OC w związku ze sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej na kwotę 25 000 EUR.

Osoba sporządzająca świadectwo ma odbyty kurs ze sporządzania takich dokumentów oraz szeroką i kompleksową wiedzę z zakresu budownictwa.

Osoba sporządzająca świadectwo jest wpisana do rejestru uprawnionych.

Aby wykonać świadectwo energetyczne, wykonawca musi przede wszystkim:

- otrzymać od właściciela nieruchomości projekt budynku – jeżeli istnieje,

- otrzymać od właściciela nieruchomości wszelkie dane dot. zamontowanej w nieruchomości stolarce okiennej i drzwiowej, źródłach ogrzewania i na temat źródła ogrzewania. Ważne są też wszelkie informacje o elementach i urządzeniach znajdujących się w budynku, które wpływają na ocenę energetyczną,

- odbyć wizję lokalną w budynku celem ustalenia stanu faktycznego lub opierać się na podstawie otrzymanych zdjęć od właściciela nieruchomości.

Dodatkowo warto skorzystać również z usługi sprawdzenia tzw. mostków termicznych za pomocą kamery termowizyjnej.

Cennik:

Świadectwo dla mieszkania – od 300 zł

Świadectwo dla domu – od 600 zł

Świadectwo dla lokalu użytkowego – od 800 zł