Czym są badania termowizyjne?

Rozkład temperatur w nadprożu okiennym.Rozkład temperatur w nadprożu okiennym.

Badania termowizyjne w budownictwie, zwane również termowizją lub termografią budynku, wykorzystują zjawisko fizyczne polegające na emisji promieniowania podczerwonego przez dany materiał. Do badań wykorzystuje się specjalistyczne kamery (tzw. termografy), które rejestrują to promieniowanie i przekształcają je w obraz (tzw. termogram).

Termogram składa się z wielu różnych barw – kolor niebieski lub wręcz granatowy wskazuje na niższą temperaturę danego materiału, natomiast kolor czerwony na wyższą temperaturę. Dzięki takiemu obrazowi jesteśmy w stanie stwierdzić jaki jest rozkład temperatur na badanych obszarze i w kolejnych etapach wykonać analizę przyczyn rozkładu tych temperatur.

Sposób wykonywania badań oraz raportu z tych badań opisany jest w normie PN-EN13187.

W jakim celu wykorzystuje się termowizję w budownictwie?

Zakres wykorzystania termowizji jest dość szeroki i w samym budownictwie może posłużyć do:

- wykrywania miejsc o większym przewodnictwie cieplnym czyli tzw. mostków termicznych w przegrodach budynku;

- wykrywania uszkodzeń przewodów elektrycznych;

- kontroli poprawności działania systemów ogrzewania i chłodzenia;

- wykrywania przecieków w przewodach wodnych;

- wykrywania przecieków w przegrodach budynku;

- wykrywanie ciągów wstecznych w wentylacji grawitacyjnej.

Kiedy można przeprowadzić badania kamerą termowizyjną budynku?

Badania termowizyjne przegród budynku tj. drzwi wejściowe, okna, ściany, podłogi czy też fundamenty przeprowadza się zimą przy różnicy temperatur pomiędzy temperaturą wewnętrzną a zewnętrzną wynoszącą średnio 15-20 stop. C.

W przypadku szczelności termicznej pokryć dachowych termowizję można przeprowadzić zarówno zimą przy amplitudzie temperatur 15-20 stop C. jak i latem przy dużym nasłonecznieniu. Badanie latem jest możliwe na skutek nagrzewania się zewnętrznej połaci dachu. W przypadku nieprawidłowej izolacji obserwuje się zatem w tym miejscach wzrost temperatury na skutek zwiększonej przenikalności cieplnej.

Instalacje grzewcze czy też na przykład elektryczne można badać cały rok, niezależnie od warunków pogodowych.

Czy warto wykonać badania termowizyjne budynku?

Tak! Wykrycie mostków termicznych w budynku pozwala na identyfikację źródła ich pochodzenia, a następnie na opracowanie działań jakie należy podjąć w celu ich zniwelowania. Dzięki badaniom termowizyjnym możemy zlokalizować źródło przecieku, mostki termiczne czy też sprawdzić poprawność działania choćby instalacji ogrzewania podłogowego. Większość tych działań pozwala zaoszczędzić pieniądze oraz sporo nerwów właścicieli nieruchomości.