Czym są mostki termiczne?

Mostki termiczne są to miejsca gdzie można zauważyć zwiększone przenikanie energii cieplnej w przegrodach budynku. Mogą występować na ścianach zewnętrznych, dachu, stolarce okiennej i drzwiowej, posadce itd. Skąd się biorą? Z niedostatecznej izolacji termicznej tych miejsc czy też z nieprawidłowo wykonanej izolacji termicznej np. w przypadku braku ciągłości tej izolacji.

Najlepszym sposobem identyfikacji tzw. mostków termicznych jest wykonanie badania kamerą termowizyjną, która z powodzeniem wskaże każde miejsce w budynku gdzie obserwuje się zwiększoną migrację ciepła.

Mostki termiczne a grzyb w mieszkaniu

Rozwój pleśni na ścianie i suficie.Rozwój pleśni na ścianie i suficie.

Na skutek zwiększonej ucieczki ciepła w tych miejscach w okresie zimowym miejsca te są zimniejsze. Przy odpowiedniej różnicy temperatur i wilgotności powietrza może występować tam tzw. punkt rosy, a więc zjawisko skraplania się pary wodnej z powietrza, co z kolei powoduje zawilgocenia przegrody oraz idealne warunki do rozwoju pleśni.

Jak powszechnie wiadomo pleśń na ścianach nie tylko jest nieestetyczna, ale wpływa również negatywnie na stan zdrowia osób zamieszkujących budynek, w której rozwija się grzyb mogąc powodować choroby układu oddechowego oraz wszelkiego rodzaju alergie i nie tylko.

W takiej sytuacji podstawą działania jest likwidacja przyczyny a więc likwidacja mostków termicznych. Jak to wykonać? Wszystko zależy od tego gdzie i z jakiego powodu w danym miejscu obserwuje się zwiększoną przenikalność ciepła, niestety nie ma tutaj jednego dobrego, uniwersalnego rozwiązania. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie biorąc pod uwagę kwestie ekonomiczne oraz technologiczne. Następnym krokiem jest usunięcie pleśni. I również tutaj w zależności od stopnia zainfekowania przegrody przez grzyby może być wystarczające wykorzystanie środków chemicznych z chlorem ale może być konieczne np. usunięcie części zainfekowanych tynków i wykonanie części przegrody od nowa. W przypadkach gdy grzyb widoczny jest w wielu miejscach oraz jego zapach unosi się w lokalu może być konieczne zastosowanie dodatkowych działań np. ozonowanie lokalu.

Czy każdy mostek termiczny można zlikwidować?

Mostki termiczne można podzielić na „naturalne” oraz te wynikające z nieprawidłowo wykonanych prac budowlanych. Mostki „naturalne” nie są do końca naturalne i również one powinny być już przewidziane i zminimalizowane na etapie projektowania budynku. W praktyce często jednak projektanci bardzo często o tym zapominają, stąd nazywam je „naturalnymi” gdyż widuję je praktycznie w każdym budynku. Wydawać by się mogło iż mimo ciągłego rozwoju branży budowlanej jak do tej pory nie zmieniło się podejście projektantów do tych właśnie problematycznych miejsc.

Zaliczyć do nich można wszelkie elementy budynku, których współczynnik przenikania ciepła jest wyższy niż innych elementów budynku np. wszelkie elementy żelbetowe – słupy, wieńce, nadproża itp. Na podstawie moich obserwacji stwierdzić można, że elementy żelbetowe w porównaniu np. do ścian wykonanych z bloczków sylikatowych są „zimniejsze” o nawet 3 stop C. Taka różnica temperatur nie będzie wpływała na skraplanie się pary wodnej z powietrza na przegrodzie ani powstawanie pleśni jednak powoduje zwiększone przenikanie ciepła w tych miejscach. Jest to zatem nieenergooszczędne.

Popularne mostki termiczne w budownictwie

Do popularnych mostków termicznych wynikających z nieprawidłowo wykonanych prac budowlanych można zaliczyć m.in. nieprawidłowo wykonaną izolację termiczną ścian budynków (ubytki w styropianie pod elewacją), nieprawidłowy montaż i ocieplenie stolarki okiennej i drzwiowej, brak izolacji termicznej parapetów zewnętrznych lub wewnętrznych, nieprawidłowa izolacja termiczna połaci dachowej (np. przerwy w izolacji wełną mineralną).

Jak można się domyślić, wszelkie te miejsca będą generowały straty energii cieplnej, a końcowo wzrost rachunków za ogrzewanie.