Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest to dokument sporządzany dla danej nieruchomości posiadającej źródło ogrzewania, mający na celu określenie wartości rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP i energię końcową EK na cele tj. ogrzewanie budynku, podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, chłodzenie, oświetlenie (w przypadku budynków usługowych). Dokument ten jest regulowany przez ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 o charakterystyce energetycznej budynków oraz rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

W przypadku nieruchomości gdzie nie występuje źródło ogrzewania a obligatoryjne jest wykonanie takiego świadectwa sporządza się specjalne oświadczenie, honorowane przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości. Takie oświadczenie również może wykonać jedynie osoba mająca do tego uprawnienia.

Co ważne dokument jest wystawiany nie na właściciela, a na nieruchomość. Ważność świadectwa wynosi 10 lat pod warunkiem, że w tym czasie nie zmieniły się elementy nieruchomości mogące wpłynąć na zapotrzebowanie energetyczne budynku.

Jakie informacje muszę przekazać do wykonania świadectwa?

Podstawowe informacje jakie należy przekazać osobie wykonującej świadectwo energetyczne to:

- projekt budowlany (o ile istnieje);

- opis techniczny budynku;

- informacje odnośnie ogrzewania budynku/mieszkania;

- dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości w zależności od użytych technologii.

Informacje te częściowo lub w całości posiada właściciel nieruchomości lub wspólnota mieszkaniowa.

W przypadku braku tych informacji wykonuje się inwentaryzację stanu istniejącego.

Jaki jest koszt świadectwa energetycznego?

Koszt wykonania świadectwa energetycznego dla mieszkania w Pink Helmet waha się od 400 zł brutto do 550 zł brutto. Dla domu – od 700 zł brutto do 1100 zł brutto. Wszystko zależy od skomplikowania projektu nieruchomości, dostępnych informacji (cena wzrasta przy konieczności inwentaryzacji nieruchomości np. przy braku projektu z wymiarami architektonicznymi).

W ramach usługi otrzymujesz:

- pomoc przy zebraniu informacji odnośnie stanu technicznego nieruchomości;

- wizytę w nieruchomości celem wykonania dokumentacji zdjęciowej, ewentualnych pomiarów, sprawdzenia na miejscu zgodności ze stanem projektowanym;

- wsparcie i rady inżyniera budownictwa, który chętnie odpowie na Twoje pytania i wątpliwości związane ze świadectwem ale również z zapotrzebowaniem energetycznym Twojego domu;

- świadectwo charakterystyki energetycznej przygotowane przez przeszkolonego inżyniera z uprawnieniami i ubezpieczeniem OC.

Czy audyt energetyczny to to samo co świadectwo?

Nie. Oba dokumenty mają różny cel ich przygotowania.

Audyt energetyczny przeprowadza się dla potrzeb termomodernizacji budynków, a więc w sytuacjach gdy chcemy sprawdzić jakie jest zapotrzebowanie energetyczne naszej nieruchomości oraz w jaki sposób zmniejszyć to zapotrzebowanie (przede wszystkim zapotrzebowanie na energię pochodzącą ze źródeł nieodnawialnych). Można to uzyskać poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na tą o mniejszym wskaźniku przenikania ciepła, ocieplenie budynku, zmianę źródła ogrzewania budynku itp.

Świadectwo charakterystyki energetycznej ma na celu określenie wartości rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP i energię końcową EK.

Komu zlecić wykonanie świadectwa?

Świadectwo energetyczne zgodnie z zapisami ustawy o charakterystyce energetycznej budynków może wykonać osoba posiadająca do tego uprawnienia (wpisana do rejestru osób uprawnionych do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej ministerstwa) oraz posiadająca ubezpieczenie OC do sporządzania świadectw energetycznych.

 

W Internecie wiodą prym firmy zajmujące się wykonywaniem świadectw energetycznych po bardzo niskich cenach (świadectwa internetowe). Dzięki przekazaniu wszystkich informacji przez właściciela nieruchomości oraz braku wizji lokalnej przez inżyniera koszty takiego świadectwa mogą być zoptymalizowane. Jak się jednak okazuje, w praktyce świadectwa te nie mają zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością, a ministerstwo co raz głośniej mówi o konieczności kontroli takich dokumentów i działania takich firm. Należy zatem zastanowić się czy opłacalne jest ryzykowanie ewentualnego anulowania takiego świadectwa? Czy nie lepiej zrobić świadectwo raz a dobrze i mieć spokój na lata? Każdy z pewnością musi już sam odpowiedzieć na to pytanie 😊